MENU
Aula_close Layer 1

Ørstedskolen- en skole i bevægelse

Ørstedskolen er en inkluderende skole, som har fokus på elevernes læring og trivsel. Elever der læser

Skolen har ca. 750 elever og 100 medarbejdere.

Ørstedskolen er afdelingsopdelt og hver afdeling er fysisk placeret i hver sin bygning, som hænger sammen med skolens andre afdelinger og Læringscenter.

Indskoling 0. – 3. klasse og skolefritidsordning
Mellemtrin 4. – 6. klasse
Udskoling 7. – 10. klasse
Specialafdeling med specialklasser hvor skolens specialklasserække er aldersintegreret med skolens øvrige klasser.

Skolen modtager elever fra Humble Skole og Nordskolen efter 6. klasse.
Ørstedskolen omfatter også Strynø Skole der har elever til 4. klasse.