Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolevej

ADGANG FOR GÅENDE
Fra rundkørslen og Hine Møllevej er der fortov til fodgængerne. Når man kommer til skolen, kan man naturligvis vælge at gå ind ad hovedindgangen, men det vil for mange være mere praktisk at følge stien hen til egen afdeling og gå ind ad indgangsdøren der.

Gå

CYKLER OG CYKELSKURE
Alle cyklende følger cykelstierne – man må ikke cykle på græsset.

Når man kommer cyklende til skolen, skal man finde hen til det cykelskur, som hører til egen afdeling: Indskoling, mellemtrin eller udskoling. Her finder man også afdelingens indgangsdør.

Cykelskuret ved hovedindgangen skal bruges til knallertparkering af personale og gæster.

cykel

BILER OG PARKERING
Bemærk, at Hine Møllevej er blind vej uden vendeplads. Det kan altså ikke lade sig gøre at køre i bil hen til cykelstien og ned til skolen og sætte sit barn af – for derefter at køre videre.

Hvis forældre kører deres barn i skole, er det muligt at:

 - Køre op til skolen, dreje ind ved skiltet ensrettet, standse kortvarigt på afsætningsarealet, mens barnet stiger ud med sin taske og derefter køre ud på vejen igen. Der er ikke mulighed for at parkere her og følge sit barn ind på skolen.
 - Køre op til skolens parkeringspladser og parkere. Hvis man ikke ønsker at følge sit barn ind på skolen, skal man for de yngste børns vedkommende følge barnet hen til fortovet, så barnet ikke skal krydse kørende trafik på parkeringspladsen.

bil