Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores Fokusområder:

VORES FOKUSOMRÅDER ER:
AT ALLE ELEVER SKAL BLIVE DYGTIGERE
Det opnår vi ved:

 • Læringsmål som elever, forældre og lærere forstår
 • Undervisningsdifferentiering (niveau, køn, interesse)
 • Holddeling 30-35% af tiden
 • Faglig guidning og supervision af kontaktlærer
 • Brug af læse- og matematikvejledere
 • ILP’en (Individuel Lærings Plan) som et aktivt værktøj – opstille læringsmål
 • Digitale undervisningsmidler
 • Faglige test

AT ALLE ELEVER SKAL TRIVES BEDRE
Det opnår vi ved:

 • Daglig kontakt med kontaktlærer
 • Social og trivselsmæssig guidning af kontaktlærer
 • Fokus på klassen og den enkelte elevs trivsel
 • Klassefællesskab og andre fællesskaber
 • AKT vejledere, pædagoger og skolefe
 • Trivselsmålinger


SKOLE-HJEM SAMARBEJDET
Det opnår vi ved:

 • 2 årlige forældremøder
 • 2 årlige skolehjemsamtaler – nov. og marts
 • Elevplaner udarbejdes inden 1. skole-hjem samtale
 • 1-2 årlige fagcafeer
 • Kontaktforældre i alle klasser
 • Skolebestyrelse
 • Kommunikation – nyhedsbreve hver uge, SkoleIntra og skolens hjemmeside

KONTAKTLÆRER ORDNING
Eleverne mødes med deres kontaktlærer dagligt efter behov kl. 8.25-8.55 med fokus på:

 • Relationer – lærer/elev, elev/elev og skolehjem samarbejde
 • Læringsmål – som elev og forældre forstår
 • Faglighed – dansk, matematik, trivsel og bevægelse/motion

FAGLIGE, DIDAKTISKE OG PÆDAGOGISKE IDEER

 • Klassen bevares som et fællesskab
 • Kontaktlærer i stedet for klasselærer
 • Holddeling i 30% af undervisningstiden
 • Forældresamarbejdet varetages af kontaktlærer