Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling 7. -10. klasse

Ørstedskolen - Udskoling 


Udskolingsregler: 
I udskolingen er der ikke mange regler, dog forventer vi, at alle opfører sig efter principperne ordentlighed og respekt. Her tænkes både i forhold til klassekammerater, elever på gangen, øvrige elever på skolen, lærere, pædagoger og andre voksne. Ligeledes forventes det, at der passes på skolens rammer, bygninger og materiel. 
Det er ikke tilladt at forlade skolens område i skoletiden. 
Der må ikke ryges på skolens område. 

Mødetid: 
Eleverne møder hver dag kl. 08.25. Mandag, onsdag og fredag har de skoledag til kl. 14.20. To dage om ugen - tirsdag og torsdag - har eleverne fri kl. 15.25. 

Karakterer: 
Karakterer gives på 8. og 9. årgang, første gang er sidst i november. Alle fag, som indgår på skoleskemaet er prøvefag, hvilket betyder, at der gives karakterer i alle fag. Læs mere om karakterskalaen: Her! 

Uddannelsesparathedsvurderingen - UPV: 
På 8. og 9. årgang skal skolen vurdere, om den enkelte elev er uddannelsesparat ud fra gældende regler. Læs mere på linket: Her!

Praktik: 
For 7. årgang gælder det en 3-dags forældrepraktik, hvor eleverne i så høj grad det er muligt, er med en forælder på arbejde og får indblik i, hvad det består af, og bliver introduceret til en arbejdsdags rutiner, krav og behov. 

På 8. årgang starter den mere selvstændige praktik af en uges varighed ultimo skoleåret. Målet er at støtte de stadigt usikre unge i at blive klogere på uddannelsesvalg og retning, samt begyndende karriereovervejelser. 
På 9. årgang ligger praktikken i slutningen af november, hvor målet er at gøre eleverne yderligere bevidste om – og opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål, der sigter mod at ramme det rigtige uddannelsesvalg. 

Praktik på 10. årgang aftales løbende over året med UU-vejledere og lærere i op til 13 uger. Hvis skolen og UU vurderer, at eleven i en periode har brug for et forløb, hvor skolegang kombineres med andre aktiviteter, kan der tilbydes et særligt tilrettelagt forløb. Indholdet og varigheden afhænger af, hvad der bliver aftalt mellem elev, skolen og UU - og af, hvad der passer til den unges behov, mål og forudsætninger. Erhvervspraktik kan indgå i forløbet og foregå på samme virksomhed, på flere virksomheder, på nogle af ugens dage eller i hele uger. 
Dette aftales inden forløbet.

UU-vejleder Christina Gramkow kan kontaktes på:

Telefon: 4014-4426. 
Mail: christina.gramkow@svendborg.dk 

Terminsprøver:
For at forberede eleverne på afgangsprøverne/eksamenerne senere på skoleåret, gennemfører vi skriftlige terminsprøver i løbet af skoleåret. 

Afgangsprøver/eksamener:
Skriftlige prøver afholdes i maj. Datoer følger retningslinjerne fra Undervisningsministeriet. Mundtlige prøver gennemføres i maj/juni. 

Sidste skoledag for 9. og 10. klasserne:
Den sidste skoledag for 9.-10. klasserne fejres med et festligt arrangement i hallen. Dagen planlægger eleverne i samarbejde med lærerne og ledelsen. 

Dimission: 
Sidste torsdag før sommerferien afholder vi dimission for afgangseleverne. Arrangementet varer fra kl. 17.00 til 19.00.