Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin 4.-6. klasse

Afdelingen har et roligt og trygt læringsmiljø båret af mange fælles undervisningsaktiviteter på tværs af klasserne og årgangene. Mellemtrinnets 190 elever og lærere mødes til morgensamling to gange ugentligt med fællessang og informationer om aktuelle begivenheder.

Der er stor imødekommenhed og hjælpsomhed overfor nye elever fra klassekammerater og lærere. Man finder sig derfor erfaringsmæssigt hurtigt tilrette og tilpas i fællesskabet i klassen og i afdelingen. 

Mellemtrinnets lærere påtager sig et stort ansvar for deres elevers læring og dannelse, og elevernes faglige udvikling og trivsel ligger os meget på sinde. Undervisningen bærer således i vid udstrækning præg af lærernes eget smittende engagement og ønske om at bibringe deres elever succeser og oplevelsen af at mestre deres skoleliv. Derfor mødes eleverne med klare forventninger om at deltage aktivt i undervisningens mangeartede læringsaktiviteter og fællesskaber.

IT bruges som en integreret del af undervisningen. Hver klasse er udstyret med elektroniske tavler, og eleverne arbejder flittigt på deres Chromebooks med udgangspunkt i online undervisningsmidler, eller når læreren skønner, at elevernes kreativitet og læring bedst understøttes af elektroniske medier.

For at elevernes sociale og fysiske udfoldelsesmuligheder og trivsel kan få så gode vilkår som muligt, anvendes computere og mobiltelefoner kun når det er relevant for undervisningen.

Et bredt sammensat lærerteam har ansvar for undervisning og fælles planlægning på klassetrinnet. Det tætte samarbejde i lærerteamet giver et bredt kendskab til eleverne, og denne viden bruges til at understøtte gode samarbejds- og samværsrelationer for både elever og lærere. Hver lærer følger en gruppe af eleverne særligt opmærksomt. Denne kontaktlærer er den primære kontaktperson i forældresamarbejdet.

Forældre har mulighed for at forholde sig aktivt til deres barns læring og trivsel via ugentlige nyhedsbreve på www.Aula.dk. Her orienteres om indholdet af undervisningen og kommende undervisningsaktiviteter, som I bør være opmærksomme på.

Ørstedskolen prioriterer samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem højt.

Et skoleår på mellemtrinnet omfatter et rigt udbud af undervisningsaktiviteter!
•    Krabbefiskeri efter invasive arter – vi fandt én!
•    Jul i Valhal – opførelse i samarbejde med Odense Symfoniorkester.
•    Smart, Parat, Svar – konkurrence om at blive den klogeste 6. klasse i DK
•    Edit24 – filmuge, filmgalla
•    Samarbejde med Bio Langeland – Skolen i biografen
•    Øvrige interne anderledes dage: fastelavn, slagbolddag og skak- og bordtennisturnering
•    Fremlæggelse af projektarbejde for forældre på 6. årg. som afslutning på emneuger
•    Inddragelse af forældre i undervisningen – forældre som hjælpeundervisere i 2-3uger – er forsøgt flere gange med succes.
•    Udendørs fodboldstævner for 4. og 6. årg.
•    Langelandsk bolddag for 5. årg.
•    O-løb for 6. årg. på Nordskolen
•    Høvdingeboldstævner for 4. og 5. årg.
•    Naturfaglige projekter i samarbejde med Naturama, Skovsgaard og Øhavets Smakkecenter. 6. årg.
•    Julegudstjeneste i Skrøbelev Kirke i samarbejde med sognepræsten.
•    Samarbejde med Langeland Musikskole om placering af elevers musikskoleundervisning i skoletiden.
•    M-boldstævne for 5. årg.
•    Skolernes Motionsdag - Et projekt om indsamling af ulandsbistand - i lige år samarbejder med den langelandske kunstnersammenslutning Art2Change om indsamling af       penge til landsbyskoler i Ghana, i ulige år med UNICEF – Samlet resultat ca. kr. 250.000, - over 6 år. Mellemtrinnet har haft besøg fra Ghana i flere omgange, og vi har også haft en lærer på genvisit.
•    Kidsvolley-stævne – idrætssamarbejde med de langelandske skoler for 5.-6. årg.
•    Badmintondag – stævnedage organiseret og afholdt af DGI for 4.-5. og 6. årg.
•    Håndboldkaravanen - håndboldkursus for med instruktører fra DGI og Rudkøbing Håndbold. 4. årg.
•    Tennis – introduktion til tennis spillet i samarbejde med Rudkøbing Tennisklub
•    Mellemtrinnet spiller golf i samarbejde med Langelands Golfklub – årgangsvis besøg på golfbanen
•    Foredrag om net-etik og mobil i samarbejde med "Børns Vilkår"
 
Med venlig hilsen
Claus Ebbesen
afdelingsleder
30 36 03 77