Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling og SFO 0.-3- klasse

Velkommen til Indskolingen.
Indskolingen er indgangen til mange års uddannelse; fagfagligt og socialt. Det er her vi bygger videre på de opnåede færdigheder og kompetencer som barnet har tilegnet sig i de første leveår.
På Ørstedskolen er vi klar med professionelle dygtige lærere og pædagoger, som hver dag gør det yderste for sikre at jeres barn kan blive udvikle og dygtiggøre sig i en hverdag hvor trivslen er i top.
Det kræver, at du som forældre skal sørge for at de grundlæggende behov og omsorg for barnet bliver opfyldt; får sovet nok, har spist morgenmad, har en god madpakke med, tøj til brug i undervisningen og pauser. Det er yderst vigtigt at du engagerer dig i dit barns skolegang. 
Forældresamarbejde er en af hjørnestene i barnets skolegang, da forældrenes interesse og engagement øger barnets læring og trivsel. 


Trivsel
I indskolingen går faglighed og social trivsel hånd i hånd. Vi ved,  at barnet gennem læring og tilegnelse af  faglige og sociale kompetence  styrker sin trivsel. 

ForårSfo
Alle børn der skal begynde i børnehaveklasse i august, starter 1 april samme år i forårs sfo. 
Aktiviteterne i forårs sfo lægger vægt på, at barnet skal opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig, social læring, udvikling og sikre overgangen mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning, så barnet bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af sin skolegang.


Dagligdagen
Læringsmiljøet i indskolingen er præget af gensidig anerkendelse af,  at vi alle er forskellige og derfor skal behandles forskelligt. Vi har alle forskellige læringsmæssige og sociale kompetencer. Undervisningen bliver tilrettelagt, så alle børn når en optimal læring.
I indskolingen mødes vi hver dag til morgensang. Morgensang er måde at skabe et fællesskab; vi hører sammen. Her har alle ret til at sige/ fortælle noget de har på hjertet, og alle vi andre pligt til med respekt at lytte til, hvad den enkelte har at sige,  som et led i en demokratisk dannelse
I børnehaveklassen arbejdes der med lydbilledlæsning en metode som lære eleven den kode, der er mellem lydene i det danske talesprog og de bogstaver, der repræsenterer disse lyde. Denne metode har givet et stor løft af læseniveauet i indskolingen.
Dansk og matematik er hovedfagene i indskolingen herudover undervises der i Natur og teknik, kristendom, idræt, engelsk, billedkunst, musik, historie, understøttende undervisning og lektiecafe.
Skoledage begynder kl. 08.25 til kl. 14.00 med 2 længere pauser.
Vi arbejder på at, alle skal blive så dygtige de kan, i en skole som de glæder sig til at komme i hver dag.

Skolefritidsordningen
Sfo er et pædagogisk tilbud til alle børn der går i indskolingen.
Der er morgen åben fra 06.15.til 08.15 og eftermiddags åben fra kl. 14.00 til kl. 17.00 mandag til torsdag og fredag til kl. 16.15
Morgen sfo er en rolig indgang til skoledage med morgenmad, leg, kammeratskab og aktiviteter.
Eftermiddag sfo er  pædagogisk tilbud om kreative aktivitet, leg, fællesskab sammen med engageret pædagoger og børn på alle klassetrin.
1. gang om måneden holdes der fællesdag på de enkelte klassetrin,  som børn skal deltage i.
Der serveres eftermiddagsmad kl. 14;  frugt, knækbrød koldskål osv.
3.  klasse har deres ”egen klub” med special aktivitet bl.a. besøg i svømmeland og aktiviteter tilrettelagt for denne aldersgruppe.

 

Tegning af legende børn