MENU
Aula_close Layer 1

RUM OG LÆRING

Rum og læring

Ørstedskolens fysiske rammer skal kunne rumme alle de nye pædagogiske tiltag ogRegneblæksprutte Mellemtrin det er der tænkt på, da skolen blev tegnet og efterfølgende ved justeringer alt sammen i samarbejde med konsortiet, som har bygget skolen. En tidligere forestilling om én lærer, én klasse, ét rum er ikke lagt til grund for udformning af skolens læringsrum.

I byggeriet er der lagt stor vægt på mulighed for fleksibel organisering af undervisningen. Mange rum-størrelser lægger op til både store fællesaktiviteter og individuel fordybelse. Dette ligger fint i tråd med, at der i skolevæsenets styrelsesvedtægt står, at holddannelse skal anvendes som pædagogisk princip, hvorved elever med behov for særlig opmærksomhed kan tilgodeses. Alt inventar er indkøbt med fokus på et mobilt, fleksibelt læringsmiljø.